VNPT Ninh Thuận tổ chức hội thảo giải pháp kinh doanh năm 2020

05-21-2020 15:31:11 GMT+7
|

Sáng ngày 21/05/2020 VNPT Ninh Thuận, TTKD - VNPT Ninh Thuận tổ chức Hội thảo giải pháp kinh doanh năm 2020 tại hội trường VNPT Ninh Thuận. Thành phần tham dự bao gồm lãnh đạo VNPT Ninh Thuận, lãnh đạo TTKD - VNPT Ninh Thuận, lãnh đạo các Phòng Chuyên môn, nghiệp vụ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cùng 30 cán bộ của 2 đơn vị.

       Hội thảo với 02 nhóm thuyết trình chuyên đề, 04 nhóm phản biển đưa ra ít nhất 03 ý kiến để nhóm thuyết trình trả lời, với không khí thảo luận sôi nổi, đúng vào trọng tâm, đưa ra các giải pháp thiết yếu nhằm mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch địa bàn năm 2020, bên cạnh việc giữ vững thị phần các dịch vụ truyền thống, bám sát chủ trương, định hướng chiến lược của Tập đoàn trong bối cảnh hội nhập và sự bùng nổ của khoa học công nghệ thì việc chuẩn bị tâm thế, tập trung nguồn lực, tận dụng thời cơ cung cấp kịp thời ra thị trường các sản phẩm, dịch vụ CNTT mới, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng dịch vụ của mọi đối tượng khách hàng là yêu cầu hết sức cấp thiết.

Các nhóm chuyên đề và phản biện tham gia hội thảo

Đ/c Đinh Thị Bích Thuận, Trưởng đại diện, Giám đốc VNPT Ninh Thuận phát biểu chỉ đạo hội thảo

 

Chăm sóc khách hàng

Thống kê bởi Google Analytics

:
:
:
:
:
MegaWAN FiberVNN     MyTV     Điện thoại di động Vinaphone Công nghệ thông tin Chính Phủ điện tử Giải pháp Doanh nghiệp Giải pháp Y tế Giải pháp Giáo dục