VNPT địa bàn Ninh Thuận ra quân bán hàng tổng lực phấn đấu hoàn thành chương trình thi đua 153 ngày đêm

09-15-2020 16:40:44 GMT+7
|

VNPT địa bàn Ninh Thuận đã phát động đợt thi đua 153 ngày đêm trên toàn địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020 với sự tham gia đồng loạt của CBCNV PBH và TTVT

Nhằm mục tiêu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, VNPT địa bàn Ninh Thuận đã phát động đợt thi đua 153 ngày đêm trên địa bàn tỉnh. 

Để đợt thi đua đạt hiệu quả cao nhất, VNPT địa bàn Ninh Thuận đã phát động phong trào thi đua đến toàn thể CBCNV và người lao động 2 khối Kinh doanh và Kỹ thuật cùng tích cực hưởng ứng, tạo nên sức mạnh tập thể thống nhất, tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, thực hiện mục tiêu ngày, tuần và tháng; Kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nhân viên 2 khối hoàn thành mục tiêu được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tại địa bàn hàng tháng. 

Hình ảnh ra quân bán hàng chương trình thi đua 153 ngày đêm tại địa bàn Ninh Thuận

Chăm sóc khách hàng

Thống kê bởi Google Analytics

:
:
:
:
:
MegaWAN FiberVNN     MyTV     Điện thoại di động Vinaphone Công nghệ thông tin Chính Phủ điện tử Giải pháp Doanh nghiệp Giải pháp Y tế Giải pháp Giáo dục