1. Công đoàn Viễn thông Ninh Thuận

2. Công đoàn CSTV Trung tâm Viễn thông Phan Rang - Tháp Chàm

3. Công đoàn CSTV Trung tâm Viễn thông Ninh Hải - Thuận Bắc

4. Công đoàn CSTV Trung tâm Viễn thông Ninh Phước - Thuận Nam

5. Công đoàn CSTV Trung tâm Viễn thông Ninh Sơn - Bác Ái

6. Công đoàn CSTV Trung tâm Công nghệ thông tin

7. Công đoàn CSTV Trung tâm Điều hành thông tin

Chăm sóc khách hàng

Thống kê bởi Google Analytics

:
:
:
:
:
MegaWAN FiberVNN     MyTV     Điện thoại di động Vinaphone Công nghệ thông tin Chính Phủ điện tử Giải pháp Doanh nghiệp Giải pháp Y tế Giải pháp Giáo dục