VNPT Ninh Thuận Thông Báo Tuyển Dụng tháng 11/2022 (01-11-2022)

Viễn thông Ninh Thuận (VNPT Ninh Thuận) có nhu cầu cần tuyển 05 Nhân viên Kỹ thuật viễn thông (Lắp đặt dịch vụ VT-CNTT).

VNPT Ninh Thuận Thông Báo Tuyển Dụng tháng 07/2022 (15-07-2022)

Viễn thông Ninh Thuận (VNPT Ninh Thuận) có nhu cầu cần tuyển 03 Lao động kỹ thuật Viễn thông, 02 Lao động Công nghệ Thông Tin (Lập trình viên).

VNPT Ninh Thuận Thông Báo Tuyển Dụng tháng 06/2022 (02-06-2022)

Viễn thông Ninh Thuận (VNPT Ninh Thuận) có nhu cầu cần tuyển 03 Lao động kỹ thuật Viễn thông, 02 Lao động Công nghệ Thông Tin (Lập trình viên).

THÔNG BÁO TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN (10-05-2017)

Viễn thông Ninh Thuận (VNPT Ninh Thuận) có nhu cầu cần tuyển 02 Cộng tác viên cho vị trí Nhân viên Kỹ thuật Viễn thông.

VNPT Ninh Thuận Thông Báo Tuyển Dụng tháng 09/2017 (06-09-2017)

Viễn thông Ninh Thuận (VNPT Ninh Thuận) có nhu cầu cần tuyển 10 Lao động kỹ thuật Viễn thông.

VNPT Ninh Thuận Thông Báo Tuyển Dụng tháng 11/2017 (08-11-2017)

Viễn thông Ninh Thuận (VNPT Ninh Thuận) có nhu cầu cần tuyển 05 Lao động Kỹ thuật Viễn thông.

Thông báo tuyển dụng CTV tháng 04/2018 (03-04-2018)

Viễn thông Ninh Thuận (VNPT Ninh Thuận) có nhu cầu cần tuyển 03 Lao động Kỹ thuật Viễn thông

Thông báo tuyển dụng CTV tháng 05/2018 (28-05-2018)

Viễn thông Ninh Thuận (VNPT Ninh Thuận) có nhu cầu cần tuyển 06 Lao động Kỹ thuật Viễn thông và Công nghệ thông tin

Thông báo tuyển dụng CTV tháng 06/2018 (20-06-2018)

Viễn thông Ninh Thuận (VNPT Ninh Thuận) có nhu cầu cần tuyển 06 Lao động Kỹ thuật Viễn thông.

Thông báo tuyển dụng CTV tháng 07/2018 (04-07-2018)

Viễn thông Ninh Thuận (VNPT Ninh Thuận) có nhu cầu cần tuyển 03 Lao động Kỹ thuật Viễn thông.
Chăm sóc khách hàng

Thống kê bởi Google Analytics

:
:
:
:
:
MegaWAN FiberVNN     MyTV     Điện thoại di động Vinaphone Công nghệ thông tin Chính Phủ điện tử Giải pháp Doanh nghiệp Giải pháp Y tế Giải pháp Giáo dục