HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỄN THÔNG NINH THUẬN NĂM 2020

02-21-2020 15:42:19 GMT+7
|

Ngày 21/02/2020, Viễn thông Ninh Thuận long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020.

Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Thị Bích Thuận, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viễn thông Ninh Thuận, Trưởng Đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Ninh Thuận; đồng chí Lê Tấn Dũng - Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Viễn thông Ninh Thuận; các đồng chí trong Ban Giám đốc; Ban Chấp hành Công đoàn, Bí thư  Đoàn Thanh niên, Kế toán trưởng, Trưởng ban nữ công, Trưởng ban thanh tra nhân dân Viễn thông Ninh Thuận; các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công Đoàn các Trung tâm trực thuộc; Trưởng, phó các phòng chức năng và các đồng chí cán bộ, công nhân viên là đại biểu cho người lao động các đơn vị trực thuộc Viễn thông Ninh Thuận.

        Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của Viễn thông Ninh Thuận năm 2019, giao chỉ tiêu năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, nội quy lao động, an toàn vệ sinh lao động, các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc. Tình hình thực hiện quy chế dân chủ, đối thoại với người lao động và kết quả giải quyết các kiến nghị của tập thể lao động sau đối thoại; Báo cáo dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ; Báo cáo việc trích lập, quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ chính sách xã hội của đơn vị; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân… trên cơ sở đó, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi đóng góp vào dự thảo các báo cáo.

       Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân; Bầu thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ,Bầu đại biểu đại diện tập thể người lao động VTT tham dự hội nghị cấp Tập đoàn.

       Nhân dịp này, Viễn thông Ninh Thuận đã biểu dương, khen thưởng các tập thể tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua sản xuất kinh doanh năm 2019, các tập thể đạt giải trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh năm 2019.

      Một số hình ảnh tại Hội nghị vừa qua:

(Các đại biểu sôi nổi tham gia ý kiến)

(Đồng chí Đinh Thị Bích Thuận, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viễn thông Ninh Thuận, Trưởng Đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Ninh Thuận giải đáp ý kiến của các đại biểu và kết luận các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020)

(Trao Giấy khen và phần thưởng cho các tập thể tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua sản xuất kinh năm năm 2019)

Chăm sóc khách hàng

Thống kê bởi Google Analytics

:
:
:
:
: