VNPT Ninh Thuận tổ khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và đào tạo hướng dẫn vận hành xe nâng, xe cẩu cho CBCNV.

05-13-2019 16:45:07 GMT+7
|

Vào 7h30 ngày 13/05/2019 VNPT Ninh Thuận tổ khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và đào tạo hướng dẫn vận hành xe nâng, xe cẩu cho CBCNV.

Đến tham dự khóa huấn luyện có Ông Lê Tấn Dũng chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc Viễn Thông Ninh Thuận, giảng viên huấn luyện thuộc Công ty TNHH huấn luyện và dịch vụ kỹ thuật an toàn Tp. Hồ Chí Minh và hơn 60 CBCNV thuộc Viễn Thông Ninh Thuận và TTKD-VNPT Ninh Thuận.

Nhằm trang bị cho CBCNV nhóm 4 những kiến thức cơ bản về công tác an toàn, vệ sinh lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, cũng như phổ biến những chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Đào tạo, hướng dẫn vận hành xe nâng, xe cẩu theo đúng quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn khi tham gia làm việc.

Nội dung của buổi huấn luyện bao gồm hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Trang bị kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, nội quy an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, phòng chống bệnh nghệ nghiệp. Kiến thức tổng hợp về thiết bị, vật tư phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá rủi ro liên quan đến công việc mà người được huấn luyện đang làm.

Chăm sóc khách hàng

Thống kê bởi Google Analytics

:
:
:
:
:
MegaWAN FiberVNN     MyTV     Điện thoại di động Vinaphone Công nghệ thông tin Chính Phủ điện tử Giải pháp Doanh nghiệp Giải pháp Y tế Giải pháp Giáo dục