VNPT Ninh Thuận tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019

02-12-2019 16:34:01 GMT+7
|

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, Ngày 12/02/2019, Chuyên môn và Công đoàn Viễn thông Ninh Thuận đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động Viễn thông Ninh Thuận năm 2019 đảm bảo tính dân chủ, đoàn kết. Tham dự Hội nghị có 66 đại biểu đại diện cho 140 người lao động toàn đơn vị.

 
Đ/c Đinh Thị Bích Thuận, Trưởng đại diện, Giám đốc VNPT Ninh Thuận trả lời kiến nghị của Người lao động
 
Hội nghị đã được nghe Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động SXKD và công đoàn năm 2018, Phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Kết quả thực hiện chế độ, chính sách với CNVCLĐ và việc trích lập, sử dụng các quỹ của đơn vị.  Báo cáo tổng hợp kết quả Hội nghị NLĐ của các đơn vị cơ sở, đánh giá tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; Tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm 2019. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong nhiệm kỳ 2018-2019. Lãnh đạo Viễn thông Ninh Thuận đã trả lời, giải đáp trước Hội nghị về những kiến nghị của người lao động trong toàn đơn vị. Hội nghị đã bầu Ban đại diện người lao động tham gia đối thoại định kỳ năm 2019 gồm 05 đồng chí và đã bỏ phiếu góp ý về năng lực, phẩm chất cán bộ cho các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc và kế toán trưởng của đơn vị đồng thời góp ý về bố trí cán bộ của Viễn thông Ninh Thuận.

Hội nghị đã thảo luận và đề ra nhiệm vụ trọng tâm của VNPT Ninh Thuận năm 2019 là: Làm tốt công tác tổ chức bộ máy sản xuất, nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng; đổi mới mạnh mẽ trong điều hành SXKD tập trung phát triển các dịch vụ đang mang lại doanh thu và lợi nhuận cao: CNTT, di động data, băng rộng cố định, MyTV, tăng trải nghiệm khách hàng, tập trung giữ khách hàng hiện có, tăng ARPU và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu do tập đoàn giao: Chênh lệch thu chi đạt tối thiểu so với năm 2018, Thu nhập bình quân tăng 5% trở lên so với năm 2018; Năng suất lao động tăng 10% so với năm 2018. Tập trung đầu tư, mở rộng, nâng cao chất lượng mạng lưới, chất lượng dịch vụ, chất lượng chăm sóc khách hàng, phấn đấu năm 2019 là nhà cung cấp đem đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Nhân dịp này Chuyên môn và Công đoàn Viễn thông Ninh Thuận đã kêu gọi toàn thể CBCNV tích cực học tập nâng cao trình độ, cập nhật các kiến thức mới để thích nghi với chiến lược VNPT 4.0 của Tập đoàn tăng dần tỷ trọng doanh thu của các dịch vụ số và CNTT... và đã nhận được sự nhiệt tình hưởng ứng của NLĐ tại Hội nghị.

Chăm sóc khách hàng

Thống kê bởi Google Analytics

:
:
:
:
:
MegaWAN FiberVNN     MyTV     Điện thoại di động Vinaphone Công nghệ thông tin Chính Phủ điện tử Giải pháp Doanh nghiệp Giải pháp Y tế Giải pháp Giáo dục